Os Celga permiten certificar o coñecemento que unha persoa ten do galego para os efectos de xustificar méritos ou requisitos laborais e académicos.

Os certificados obtéñense mediante un exame convocado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística. Tamén é posible obter a validación Celga dos estudos previos de galego.

  Os tipos de celgas:

  • CELGA 1
  • CELGA 2
  • CELGA 3
  • CELGA 4 
  • CELGA 5